Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zaproszenia do złożenia ofert

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

12.07.2023r

w sprawie zapytania ofertowego dotyczącego
„Modernizacja sali informatycznej – sprzęt komputerowy”

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma

Kobis Paweł Wojtanowski

ul. Widok 16

33-170 Tuchów

Wyłoniony Wykonawca spełnia warunki określone przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym z dnia 21 czerwca 2023r.

 

Pytania i odpowiedzi do zaproszenia "Modernizacja sali informatycznej - sprzęt komputerowy"

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego oprogramowania biurowego,  nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?

Odpowiedż: TAK. Zamawiający wymaga fabrycznie nowego oprogramowania, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga by oferowane oprogramowanie biurowe było jednoznacznie zdefiniowane poprzez jego nazwę, wersję oraz numer katalogowy producenta?

Odpowiedź: Oprogramowanie biurowe powinno być z oficjalnej polskiej dystrybucji, wskazane w  zaproszeniu.

Pytanie 3
Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności?"

 Odpowiedź: Dopuszczamy możliwość weryfikacji poprawności oprogramowania i jego licencji do potrzebnych zastosowań u producenta oprogramowania.

 

„Modernizacja sali informatycznej – sprzęt komputerowy”

Zaproszenie do złożenia oferty 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie ul. Opolska 34, 49-100 Niemodlin e-mail: ks.niemodlin@prokonto.pl https://zsniemodlin.szkolnastrona.pl/

2. Tryb udzielania zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130.000,00 złotych. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

3. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia. „Modernizacja sali informatycznej – sprzęt komputerowy"

4. Termin wykonania zamówienia: do 25 sierpnia 2023r.

PDFformularz oferty 1.pdf (47,90KB)
DOCXformularz oferty 1.docx (19,07KB)
PDFWZÓR UMOWY.pdf (104,06KB)
DOCWZÓR UMOWY.doc (91,00KB)
PDFzaproszenie 1.pdf (176,54KB)

PDFzestawienie sprzętu.pdf (119,71KB)
 

.................................................................................................................

"AKTYWNA TABLICA" edycja 2022

03.08.2022r.

         Dyrekcja Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie informuje, że z nadesłanych 12 ofert, dotyczących programu "Aktywna Tablica" wybrała ofertę firmy Dreamtec z Wrocławia.

Złożona oferta firmy Dreamtec dotyczy 9szt. (3szt x 3 szkoły) monitorów interaktywnych INQ Pro Serii M 75'.

PDFzestawienie ofert Aktywna Tablica.pdf (405,46KB)
 

06.07.2022r

PDFAktywna Tablica.pdf (489,89KB)

ODTrejestry ewidencje 1.odt (23,92KB)

 

......................................................................................................................................................................
 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w sprawie zapytania ofertowego dotyczącego „Remont i modernizacja budynku gospodarczego przy Zespole Szkół w Niemodlinie”

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma

PHU Barbara Palak

Osiek Grodkowski 30;  49-200 Grodków

Wyłoniony Wykonawca spełnia warunki określone przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym z dnia 08 lutego 2022r.

PDFogłoszenie o wyborze oferty budynek gospodarczy.pdf (141,44KB)
 

REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKU GOSPODARCZEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W NIEMODLINIE 

 

Zaproszenie do złożenia oferty

(roboty budowlane)

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie

ul. Opolska 34, 49-100 Niemodlin

e-mail : ks.niemodlin@prokonto.pl

https://zsniemodlin.szkolnastrona.pl/

 

2. Tryb udzielania zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130.000,00 złotych. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

 

3. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia.

Remont i modernizacja budynku gospodarczego przy Zespole Szkół w Niemodlinie

 

4. Termin wykonania zamówienia : od dnia 14 lutego 2022 r. do dnia 18 marca 2022 r.

DOCXformularz oferty.docx (17,94KB)
DOCwzór umowy.doc (42,50KB)
PDFZaproszenie.pdf (117,20KB)