Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacje o szkole

 

Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie składa się z następujących szkół:

- Publiczne Liceum Ogólnokształcące - profile : społeczny, ratownictwo medyczne z elementami dietetyki

- Branżowa Szkoła I Stopnia (klasy wielozawodowe)

- Branżowa Szkoła II Stopnia

- Szkoła Podstawowa (dwa języki obce od 1-szej klasy)

- Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (2012/2013 bez naboru)

 

Adres:

Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego

ul. Opolska 34, 49-100 Niemodlin

tel. 77 4606 222

email: sekretariat@zsniemodlin.pl

https://zsniemodlin.szkolnastrona.pl/

e-Doręczenia: AE:PL-37565-97642-CBUWJ-26

 

Organem prowadzącym Szkołę jest Powiat Opolski

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Opolu.

 

Szkoła jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

    Aktu Założycielskiego.

    Ustawy o systemie oświaty,

    Ustawy - Karta Nauczyciela,

    Ustawy -  Prawo Oświatowe

    Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,

    Statutu,

    Zarządzeń Kuratora,

    Zarządzeń Dyrektora Szkoły,

    Ramowego planu pracy szkoły,

    Planu rozwoju Szkoły

    Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,

    Regulaminów:

        Regulaminu Rady Pedagogicznej

        Regulaminu Samorządu Uczniowskiego

        Regulaminu Rady Szkoły

        Regulaminu Rady Rodziców

        Regulaminu biblioteki szkolnej

        Regulaminów poszczególnych pracowni