Przejdź do treści strony WCAG

Statut Szkoły

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ
IM. BOLESŁAWA CHROBREGO
W NIEMODLINIE

 

Niniejszy statut wprowadza się w celu usprawnienia organizacji pracy i zarządzania, stworzenia lepszych warunków dla efektywnego realizowania zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych oraz skutecznego działania w Zespole Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie.
 
Statut jest jednolitym aktem prawnym normującym całość spraw związanych z funkcjonowaniem szkoły i obowiązuje wszystkich uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły oraz wszystkie jej organy.

PDFstatut_2019.pdf