Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zamówienia powyżej 130.000 PLN

14.04.2021r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji

pn.: Modernizacja boiska szkolnego, terenów zielonych oraz wjazdu  przy Zespole Szkół w Niemodlinie

Termin składania ofert upływa w dniu 29 kwietnia 2021 r. o godzinie 14:00

W załączeniu  

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami 

Link do postępowania na miniportalu:  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d0d01e8e-c377-4209-8f33-fcad11264be1

PDF1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP .pdf
PDF2. Specyfikacja warunków zamówienia.pdf
PDF4. wzór umowy (1).pdf
DOCX5. formularz oferty .docx
ZIP3. dokumentacja projektowa z przedmiarem.zip
 

...........................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

JPEGScan2020-09-23_093245.jpeg
JPEGScan2020-09-23_093428.jpeg
JPEGzawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty str 1.jpeg
JPEGzawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty str 2.jpeg
 

W dniu 11 września 2020 roku o godz 14:15 w budynku Zespołu Szkół im.Bolesława Chrobrego w Niemodlinie, zostały otwarte koperty z ofertami na "Remont i docieplenie dachu budynku Zespołu Szkół w Niemodlinie:

PDFzestawienie ofert otwartych 11 09 2020r.pdf

PDFzestawienie otwartych ofert.pdf
 

 

27.08.2020rok

Przetarg nieograniczony pn.:

„Remont  i docieplenie dachu budynku Zespołu Szkół w Niemodline”

 Termin składania ofert upływa w dniu 11 września 2020 r. o godzinie 14:00

PDF1. ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP (1).pdf
PDF2. SIWZ.pdf
PDF4. wzór umowy.pdf
DOCX5. Formularz oferty - edytowalny.docx

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez  dołączenie do SIWZ  zmienionego  przedmiaru i STWiOR pliki: 

projektową oraz aktualne przedmiary o nazwach: 

ZS NIEMODLIN_DACH PRZEDMIAR zmiana.pdf

ZS NIEMODLIN_DACH SPECYFIKACJE zmiana.pdf 

Zmiana treści SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zmiana  ta stanowi integralną część SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.

PDFZS NIEMODLIN_DACH PRZEDMIAR zmiana (1).pdf

PDFZS NIEMODLIN_DACH SPECYFIKACJE zmiana (3).pdf

 

 

 

 

 

 

 

05.09.2014 r.

Przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn

Wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku szkoły wraz z wiążącymi się po tej wymianie pracami remontowymi łazienek

Remont łazienek w ZS Niemodlin

11.07.2014 r.

Przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.

Wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku szkoły wraz z wiążącymi się po tej wymianie pracami remontowymi łazienek

Remont łazienek w ZS

UWAGA! postępowanie zostało unieważnione

24.06.2014 r.

Przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.

Wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku szkoły wraz z wiążącymi się po tej wymianie pracami remontowymi łazienek.

Remont łazienek w budynku ZS

UWAGA! postępowanie zostało unieważnione dnia 08 lipca 2014 r.

10.06.2014 r.

Przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.

Wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku szkoły wraz z wiążącymi się po tej wymianie pracami remontowymi łazienek.

Remont łazienek

UWAGA! postępowanie zostało unieważnione dnia 24 czerwca 2014 r.

20.05.2014 r.

Przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.

Przeprowadzenie sędziowania jako sędzia główny podczas dwóch turniejów szachowych dla uczniów gimnazjum i liceum, organizowanych przez Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie w ramach realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

Przetarg Omnibus-sędzia szachowy

09.04.2014 r.

Przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn:

Przeprowadzenie 16h zajęć terapeutycznych dla uczniów gimnazjum i liceum w ramach zajęć z poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego, stanowiących część zamówienia pn: " Przeprowadzenie pozalekcyjnych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, ukierunkowanych na rozwój dodatkowych zainteresowań uczniów ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji kluczowych oraz z poradnictwa i doradztwa zawodowego dla młodzieży uczęszczającej do Publicznego Gimnazjum i Publicznego Liceum Ogólnokształcacego Zespołu Szkół w Niemodlinie w ramach realizacji projektu pt." Omnibus Powiatu Opolskiego" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013.

Przetarg Omnibus - zajęcia z psychologiem

21.03.2014

Przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn:

„Przeprowadzenie pozalekcyjnych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, ukierunkowanych na rozwój dodatkowych zainteresowań uczniów ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji kluczowych oraz z poradnictwa i doradztwa zawodowego dla młodzieży uczęszczającej do Publicznego Gimnazjum i Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w Niemodlinie w ramach realizacji projektu pt. „Omnibus Powiatu Opolskiego" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013

Przetarg Omnibus

 

30.03.2012

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkolnym  Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie, ul. Opolska 34 w ramach projektu „Ograniczenie niskiej emisji w jednostkach organizacyjnych Powiatu Opolskiego

Szczegóły Przetarg Omnibus - zajęcia z psychologiem