Przejdź do treści strony
Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

Załatwianie spraw

Sekretariat szkoły jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00.

Telefon do sekretariatu: 77 4606 222

email: zsniemodlin@wodip.opole.pl

Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów.
Sekretariat Szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
Korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową.
Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem postępowania administracyjnego.

Na podstawie paragrafu 19 pkt.3 Rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2005r. w sprawie wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą oraz zasad odpłatności z wykonywanie tych czynności (Dz.U. z 2005r. Nr58, poz.504): "za wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu, zaświadczenia i indeksu oraz za legalizację dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości równej opłacie skarbowej od legalizacji dokumentu. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany, odpowiednio, przez dyrektora przedszkola, szkoły, komisji okręgowej lub organ dokonujący odpowiedniej czynności".

Zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej opłaty wynoszą:
-za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego- 26 złotych,
-za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej- 9 złotych,
-za wydanie duplikatu zaświadczenia dla opiekuna dziecka niepełnosprawnego -9 złotych.

Metryczka
 • wytworzono:
  19-01-2012
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  19-01-2012 10:51
  przez: Administrator Strony
 • zmodyfikowano:
  19-01-2012 11:00
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie
  odwiedzin: 4998
Dane jednostki:

Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Opolska 34
NIP: 754-18-16-484

Dane kontaktowe:

tel.: 774606222
fax: 774606222
e-mail: zsniemodlin@wodip.opole.pl
strona www: zsniemodlin.pl