Przejdź do treści strony WCAG

Struktura szkoły

Dyrekcja Zespołu Szkół

- dyrektor

Działy:

- księgowość

- kadry

- sekretariat

Rada Pedagogiczna

- nauczyciele

- pedagog szkolny

- doradzca zawodowy

- bibliotekarze

Pozostali pracownicy obsługi

- konserwator

- sprzątaczki

Rada Rodziców

Samorząd Uczniowski

Rada Szkoły