Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Informacje o szkole

Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie składa się z następujących szkół:

- Publiczne Gimnazjum

- Publiczne Liceum Ogólnokształacące

- Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa (klasy wielozawodowe)

- Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (2012/2013 bez naboru)

 

Adres:

Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego

ul. Opolska 34, 49-100 Niemodlin

tel./fax 77 4606 222

email: zsniemodlin@wodip.opole.pl

www.zs.niemodlin.org

 

Organem prowadzącym Szkołę jest Powiat Opolski

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Opolu.

 

Szkoła jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

    Aktu Założycielskiego.

    Ustawy o systemie oświaty,

    Ustawy - Karta Nauczyciela,

    Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,

    Statutu,

    Zarządzeń Kuratora,

    Zarządzeń Dyrektora Szkoły,

    Ramowego planu pracy szkoły,

    Planu rozwoju Szkoły

    Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,

    Regulaminów:

        Regulaminu Rady Pedagogicznej

        Regulaminu Samorządu Uczniowskiego

        Regulaminu Rady Szkoły

        Regulaminu Rady Rodziców

        Regulaminu biblioteki szkolnej

        Regulaminów poszczególnych pracowni

 • Opublikował: Administrator Strony, data publikacji: 19-01-2012 08:42
 • Modyfikował: Jacek Jasiński, data modyfikacji: 10-10-2013 12:18
 • Podmiot udostępniający: Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Administrator Strony
 • Data wytworzenia: 19-01-2012
 • Ilość wyświetleń: 17985
 • Link do strony: http://zsniemodlin.biuletyn.info.pl/11/informacje-o-szkole.html
 • Opublikował: Administrator Strony, data publikacji: 19-01-2012 08:42
 • Modyfikował: Jacek Jasiński, data modyfikacji: 10-10-2013 12:18
 • Podmiot udostępniający: Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Administrator Strony
 • Data wytworzenia: 19-01-2012
 • Ilość wyświetleń: 17985
 • Link do strony: http://zsniemodlin.biuletyn.info.pl/11/informacje-o-szkole.html
 • Data publikacji: 19-01-2012 08:42 przez: Administrator Strony
 • Modyfikował: Jacek Jasiński
 • Podmiot udostępniający: Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Administrator Strony
 • Data wytworzenia: 19-01-2012
 • Ilość wyświetleń: 17985
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  10-10-2013, godz. 12:18:33
  Modyfikacja strony przez: Jacek Jasiński
 •  
  17-05-2013, godz. 14:01:47
  Modyfikacja strony przez: Jacek Jasiński
 •  
  27-03-2012, godz. 15:49:46
  Modyfikacja strony przez: Jacek Jasiński
 •  
  27-03-2012, godz. 15:49:27
  Modyfikacja strony przez: Jacek Jasiński
 •  
  27-03-2012, godz. 15:49:10
  Modyfikacja strony przez: Jacek Jasiński
 •  
  27-03-2012, godz. 15:48:19
  Modyfikacja strony przez: Jacek Jasiński
 •  
  06-03-2012, godz. 12:12:03
  Modyfikacja strony przez: Jacek Jasiński
 •  
  19-01-2012, godz. 11:15:07
  Modyfikacja strony przez: Administrator Strony
 •  
  19-01-2012, godz. 11:06:19
  Modyfikacja strony przez: Administrator Strony
 •  
  19-01-2012, godz. 11:05:11
  Modyfikacja strony przez: Administrator Strony
 •  
  19-01-2012, godz. 11:04:36
  Modyfikacja strony przez: Administrator Strony
 •  
  19-01-2012, godz. 10:50:53
  Modyfikacja strony przez: Administrator Strony
 •  
  19-01-2012, godz. 10:46:21
  Modyfikacja strony przez: Administrator Strony
 •  
  19-01-2012, godz. 10:25:11
  Modyfikacja strony przez: Administrator Strony
 •  
  19-01-2012, godz. 09:48:40
  Modyfikacja strony przez: Administrator Strony
 •  
  19-01-2012, godz. 09:19:40
  Modyfikacja strony przez: Administrator Strony
 •  
  19-01-2012, godz. 08:46:57
  Modyfikacja strony przez: Administrator Strony
 •  
  19-01-2012, godz. 08:46:35
  Modyfikacja strony przez: Administrator Strony
 •  
  19-01-2012, godz. 08:42:35
  Modyfikacja strony przez: Administrator Strony
Dane adresowe:

Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Opolska 34

 

tel.: 774606222
fax: 774606222
e-mail: zsniemodlin@wodip.opole.pl