Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje o szkole

Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie składa się z następujących szkół:

- Publiczne Gimnazjum

- Publiczne Liceum Ogólnokształacące

- Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa (klasy wielozawodowe)

- Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (2012/2013 bez naboru)

 

Adres:

Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego

ul. Opolska 34, 49-100 Niemodlin

tel./fax 77 4606 222

email: zsniemodlin@wodip.opole.pl

www.zs.niemodlin.org

 

Organem prowadzącym Szkołę jest Powiat Opolski

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Opolu.

 

Szkoła jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

    Aktu Założycielskiego.

    Ustawy o systemie oświaty,

    Ustawy - Karta Nauczyciela,

    Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,

    Statutu,

    Zarządzeń Kuratora,

    Zarządzeń Dyrektora Szkoły,

    Ramowego planu pracy szkoły,

    Planu rozwoju Szkoły

    Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,

    Regulaminów:

        Regulaminu Rady Pedagogicznej

        Regulaminu Samorządu Uczniowskiego

        Regulaminu Rady Szkoły

        Regulaminu Rady Rodziców

        Regulaminu biblioteki szkolnej

        Regulaminów poszczególnych pracowni

Metryczka
 • wytworzono:
  19-01-2012
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  19-01-2012 08:42
  przez: Administrator Strony
 • zmodyfikowano:
  10-10-2013 12:18
  przez: Jacek Jasiński
 • podmiot udostępniający:
  Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie
  odwiedzin: 23683
Dane jednostki:

Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Opolska 34
NIP: 754-18-16-484

Dane kontaktowe:

tel.: 774606222
fax: 774606222
e-mail: zsniemodlin@wodip.opole.pl
strona www:

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×